Bliv hovedsponsor Bliv hovedsponsor

Måling af iltindhold,temperatur og vandstand

Følg med i vandstanden i Lindenborg

​Du kan følge med i vandstanden i Lindenborg å på http://aalborg.web4you.dk/. Vandstandsmåleren findes ved sammenløbet mellem Lindenborg Å og Skibsted Å.

Du kan også følge vandstanden på Naturstyrelsens online vandstandsmålere på http://www.hydrometri.dk/hyd/

​Ilt- og temperaturmålinger i Lindenborg Å.

Som følge af iltsvind og efterfølgende fiskedød i Lindenborg Å i august 2002 besluttede NL's bestyrelse, at foreningen fremover løbende selv foretager målinger af ilt og temperatur (7 destinationer) samt vandstand (2 destinationer) i åen.

​Målingerne foretages med professionelt udstyr til dette formål:

OxyGuard Handy Mk III, OxyGuard Handy er en bærbar oxygenmåler. Den måler oxygen (ilt) - både mætning og mg/l - samt temperatur.

Der har ikke været behov for systematiske iltmålinger i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 eller 2015, da foretagne stikprøver ikke har udviste forhold der gjorde systematiske målinger nødvendig. En væsentlig årsag hertil, tror vi kan tilskrives den nye grødeskæring der giver hurtigere strømmende vand og dermed bedre iltning.