Brug af vores hytter.

Her følger kommunens anvisninger på brug af foreningshytter. Som det er skrevet skal der foretages daglig kontrol af Corona pas. Det kan NL ikke facilitere, så derfor er brug af hytter stadig ikke tilladt.
Læs nedenstående:
.
.
Til foreninger, aftenskoler, daghøjskoler, samråd, forsamlingshuse, foreningshuse, frivillige sociale foreninger, selvejende idrætshaller m.fl.

Det er med stor glæde, at vi hermed har lejlighed til at orientere jer om, at en ny politisk aftale sikrer yderligere genåbning fra fredag den 21. maj 2021. Aftalen betyder, at alle resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter genåbner – herunder alle typer af lokaler som fx klublokaler, foreningshuse, aftenskolelokaler, forsamlingshuse, omklædningsrum osv.

Dog med krav om Coronapas for personer fra 18 år og derover. 

Bemærk, at det er til enhver tid brugerens/foreningens eget ansvar at sikre, at aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt og at retningslinjerne udstukket af Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen efterleves. 

Vi vil nedenfor orientere om væsentlige opmærksomhedspunkter.

 • At besøgende fra 12 år og opefter skal bruge mundbind eller visir når de ikke deltager i aktiviteter, men befinder sig i lokaler hvor der udøves idræts-, fritids- og/eller foreningsaktiviteter
 • At forsamlingsloftet forhøjes til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs
 • At der ved siddende aktiviteter højst må være en person pr. 2 m2 gulvareal, og at afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 1 meter.
 • At der ved siddende sangaktiviteter højst må være én person pr. 4 m2 gulvareal og at afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 2 meter.
 • At der ved øvrige aktiviteter – herunder i omklædningsrum, klublokaler mv. – højst må være én person pr. 4 m2 gulvareal.
 • At man ved generalforsamlinger kan være op til 500 personer med maks. én person pr. 2 m2 gulvareal.
 • At alle deltagere, tilskuere og lignende på 18 år og derover skal have gyldigt Coronapas ved indendørsaktiviteter 
 • At det er foreningens ansvar at sørge for stikprøvekontrol af Coronapas mindst en gang i døgnet i hvert lokale
 • At alle foreninger/arrangører mv. opfordres til internt at afklare hvordan man vil gennemføre kontrollen og kommunikere det ud til frivillige, ledere, trænere, deltagere mv.
 • At der foreligger en plan for håndtering af selvisolering og personer med symptomer
 • At hånddesinfektionsmiddel er tilgængeligt (mindst 70 pct. alkohol)
 • At der er fokus på hygiejne – herunder hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • At der sker hyppig rengøring efter konkret behov – herunder af materiel, kontaktpunkter, overflader mv.
 • At kontakt reduceres – herunder fokus på afstandskrav, hyppighed, varighed og barrierer