Dødsfald

Dødsfald

Det var med stor beklagelse, vi i bestyrelsen modtog nyheden om vort mangeårige medlem Jens Schou’s bortgang. Jens havde været alvorligt syg i længere tid og tabte til sidst kampen.

​Jens var i mere end 40 år NL’s repræsentant i SNR’s bestyrelse. En post han besad med stort omhu. Som lystfisker var det især Norge der trak i ham. Hver eneste sommer drog han nordpå i jagten på sølvblanke laks. I de senere år fandt man ham også langs bredderne af Lindenborg Å hvor fluestangen var i brug. Han vil blive savnet.

Æret være Jens Schous minde

Torben Burchardt