Dødsfald

Dødsfald

Hilmar Jensen er gået bort.

Kære Alle

Det var med stor sorg vi i bestyrelsen modtag et opkald fra Hilmars datter om hendes fars død. Hilmar var på en af sine elskede fisketure i Mariager Fjord, da livet sluttede. Han havde stadig fiskestangen i hånden og endda en fisk på krogen da de fandt ham. Således en på alle måder smuk afsked.

Hilmar var formand i vores forening fra 2009 til 2018. I disse år arbejdede han med kæmpe entusiasme for NL’s interesser. Han var primus motor for foreningens udvikling i disse år. Således udgik rigtig mange initiativer fra hans hånd: opførelsen af hytten på Louisendal, renovering af Lindbo, udlægning af gydegrus på forskellige strækninger af åen og udgivelsen af vores jubilæumsbog i 2017, for blot at nævne nogle.

Han arbejdede i sine sidste år som formand på at gøre NL’s jubilæum i 2017 til en stor begivenhed og vi må sige det lykkedes. Vi havde nogle fine arrangementer med indvielsen af det nye Lindbo som et højdepunkt.

Hilmar Jensen bestred også posten som formand i Sammenslutningen af foreningerne langs Lindenborg Å. Igen der, er der blevet udført fælles opgaver, senest med udlægning af en stor gydebanke i åen hovedløb oppe ved Blåhøl. Hilmar var altid klar og garant for en stor indsats i Lindenborg å’s interesse.

I vores moderforening FFD var Hilmar selvfølgelig også repræsenteret i bestyrelsen. Han var med andre ord et dygtigt organisationsmenneske, som var vellidt og ydede en kæmpeindsats i de foreninger han var medlem af.

Han nåede i sagens natur også at opnå status som æresmedlem af vores forening. Han efterlader sig nogle tomme poster, som det bliver en udfordring at udfylde for hans efterfølgere. Vi kan være stolte af og glade for, at vi i vores forening havde den store ære, at have ham som formand. Nordjysk Lystfiskeriforening havde ikke været hvor den er nu, uden Hilmars store indsats.

Æret være Hilmar Jensens minde.

Torben Burchardt Jensen