Efterlysning

Hilmar Jensens død har sat sine spor i Lindenborg Å Sammenslutningen.

LS mangler således både en formand og en kasserer. De mangler også en mand til å-plejeudvalget.

Det er NL’s håb at der blandt vores knap 400 medlemmer er et par stykker, der kunne se sig selv i LS.
LS’s arbejde med gydegrusprojekter er af største vigtighed for havørredens antal og trivsel i vores å. Det at
vi har et fælles forum til at kordinere disse indsatser er en stor fordel i forhold til at hver enkelt forening
stod for sig selv i det arbejde. LS er således en meget nødvendig organisation at opretholde. Man kan
frygte at uden Hilmar, kan det blive svært at holde gang i LS. Det må ikke ske. Derfor kunne det være rigtig
dejligt at der var nogle medlemmer med interesse for dette vigtige arbejde.
Tøv ikke, men meld jer til undertegnede, så tager vi en snak om hvad det indebærer.

Torben Burchardt Jensen
nl.formand@gmail.com