Generalforsamling 2021 er aflyst

Hej Alle
Der er flere der har forespurgt om bestyrelsens planer om afholdelse af generalforsamling i indeværende år. 
Vi har vurderet at det ikke giver mening at afholde den i år. Derfor er den udsat til 2022 med en udvidet dagsorden. 
Vi håber således at generalforsamlingen igen til næste år vil være det hyggelige mødested for vores medlemmer. 

 

Med venlig hilsen
Torben Burchardt Jensen