Grødeskæring - besigtigelse

Grødeskæring - besigtigelse

Hej Alle

Vores medlemmer har nu chancen for at komme med konstruktive forslag til grødeskæringen på Lindenborg Å. Miljøtekniker Peter Munk, som er vores kontaktperson når det gælder grødeskæring, har stillet sin og entreprenørens tid og velvilje til rådighed. Det foregår mandag d. 3. juni hvor Peter og entreprenør Sloth sejler ned ad åen for besigtigelse. De starter ved Håls Bro kl 9 og bevæger sig ned ad åen. Ca kl 11 vil de være at finde på øvre del af Louisendalstykket. Det er især her nogle medlemmer har ønsket nogle forandringer i skæringen. Så hvis du/I har mulighed for det, så mød op ved åen og kom med dine forslag til forbedringer – og hør hvad Peter og Sloth har af muligheder for at gøre skæringen endnu bedre.

Vel Mødt

Torben Burchardt​​