Grødeskæring Lindenborg å - Forskæring i morgen fredag den 20. august

Hej Alle

 

Vi ”skærer for” i Lindenborg å i morgen inden resten af åen skæres i næste uge.

 

Der skæres fra Godset til fjorden for at lukke vand ud nu og her. Vi er over den kritiske højde ved sammenløbet med Skibsted å og håber det kan gøre en forskel.

 

Venlig hilsen

 

Peter Munk
Miljøtekniker

 

MP Vandløb
Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2158 / 2520 2158