Hjemtagning af fisk fra Lindenborg å under IHN udbruddet

.

Fornuften har sejret!

fra 24.07 er det igen tilladt at hjembringe sine havørreder selvom man bor udenfor restriktionszonen. Det har vist sig at det ikke gør nogen forskel om havørreden bliver spist i Storvorde eller Aalborg.
Man skal dog rense sin fangst derhjemme og lade vandet gå i kloaksystemet. Fiskens indvolde skal bortskaffes med dagrenovationen.


Dette til behagelig information.

Torben Burchardt