Indkaldelse til Generalforsamling Torsdag d. 14. Januar 2021

Indkaldelse til Generalforsamling i Nordjysk Lystfiskeriforening af 1917


Vi afholder generalforsamling som vanligt torsdagen inden præmieren. Det vil sige TORSDAG d. 14. januar
kl 18 i Vejgaardhallen.
Grundet omstændighederne med COVID-19 vil vi gerne have en forhåndstilmelding fra jer. Dette er
nødvendigt af hensyn til sikkerhedsforanstaltninger i lokalerne.
Der vil blive sat stole op med god afstand imellem. Der skal bæres mundbind når man ikke sidder på sin
stol. Der vil være håndsprit tilgængeligt for alle.
Desværre er det ikke muligt med nuværende restriktioner at spise sammen i salen. Foreningen vil dog være
vært ved en øl eller sodavand.


I tilmelder jer enten via MEDLEMSPORTALEN på hjemmesiden, eller ved at sende en MAIL til vores
kasserer:
nlkasserer@gmail.com

Dagsorden til Generalforsamlingen kan læses her: 

Formandens beretning kan findes her:

Foreningens regnskab vil være at finde på medlemsportalen. Bemærk at der et forslag fra bestyrelsen vedrørende fangstindberetning. Forslaget kan læses her:

Er der andre forslag skal I indsende dem til formanden på nl.formand@gmail.com inden d 31.12.2020
velmødt til en anderledes generalforsamling i NL.

 

pbv
Torben Burchardt Jensen