Generalforsamling

Generalforsamling

Hermed indkaldelsen til generalforsamlingen torsdag den 9. januar kl. 18.00.

I tilmelder jer enten ved at logge ind på medlemsportalen eller ved at sende en mail til kasseren: nlkasserer@gmail.com. Bemærk tilmeldingsfristen er senest 6. januar.
Husk der stegt flæsk til alle tilmeldte.

Velkommen til en traditionel aften i din lystfiskerforening NL1917.

Dagsorden for generalforsamlingen kan læses her

Der er indkommet forslag til behandling under dagsordenens punkt 5:
“Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilladelse til at udleje hytten fru Christensen og arealet omkring den til en lodsejer. Lodsejeren har vi i forvejen aftale om fiskeret hos. Lejen for hytten skal modregnes i den leje vi betaler for fiskeretten.”

Beretning for sæsonen 2019 kan læses her