Information om fiskesygdommen IHN

Kære alle NL'ere.
.
.
Lindenborg Å er nu i restriktions zone pga. udbrud af fiskesygdommen IHN. Sygdommen er konstateret i Buderumholm Dambrug.
Fiskeri i åen kan fortsat dyrkes som vanligt, men skal du efterfølgende bruge det samme grej i en anden å eller elv SÅ SKAL DET DESINFICERES ! Man kan f.eks anvende midlet VIRKON S. Denne regel kommer til at gælde - indtil videre - indtil udgangen af 2023.
Foreningens bestyrelse har kontaktet Fødevarestyrelsen for at få klarlagt hvilken indflydelse denne sygdom kan have på åens vildtfisk. Så snart de vender tilbage informerer vi på vores platforme.
Med hensyn til sejlads på åen i diverse fartøjer er dette fortsat tilladt. Her ANBEFALER Fødevarestyrelsen at fartøjer desinficeres hvis de skal anvendes i andre vandløb og på kysten.
Vi har derfor også kontaktet Nordjysk Windsurfing Klub som før har lavet arrangementer med sejlads på åen. De har dog for nuværende ingen planer om at gentage disse arrangementer, men vil melde ud til deres medlemmer om anbefalingen om desinficering af fartøjer.
I kan få mere at vide på Fødevarestyrelsens hjemmeside og på Sportsfiskerens hjemmeside.
Vi følger situtationen tæt og vender tilbage så snart der er nyt.
.
.
Torben Burchardt Jensen
Formand