Hej Alle.
I denne skønne sommertid vil vi fra tid til anden møde sejlende gæster på åen. Det kan være kanoer, ro både og paddleboards. Disse fartøjer har lov at sejle på åen indtil uge 43. De må isætte fartøjerne fra godkendte isætning og ophalingssteder:

der er 3 godkendte lovlige steder at foretage isætning: Nybro, Klepholm og Haals Bro. Det er således ikke i orden at isætte fartøjer, uanset type andre steder. Det er tilladt at sejle på hele åen, således også på det vand vi lejer.

Vi skal som de gode mennesker vi er, være parate til at vejlede dem, der vil isætte fartøjer andre steder fra.

Idag har et af vore medlemmer netop vejledt et par paddleboards som blev isat ved Storevorde. Dog uden at disse tog synderlig notits af denne velmente vejledning. Der blev henvist til Naturstyrelsens hjemmeside hvor de sejlende gæster mente de havde carte blance til at isætte fartøjet hvor de ønskede det. Det er dog ikke tilladt jvf dette link:

https://files.guidedanmark.org/…/449/242046_KanofolderA3.pdf

Lad os alle være opmærksomme på at hjælpe de sejlende gæster på Lindenborg Å

Vh

Torben Burchardt