.

Vores hytte Lindbo er for alle!

Det er kommet os for øre at der blandt unavngivne medlemmer diskuteres hvem der har adgang til Lindbo
og hvornår. Vi vil gerne understrege at Lindbo – og alle andre hytter i vores forening – skal være til glæde
og gavn for alle medlemmer. Der findes ikke medlemmer der har fortrinsret og der findes ikke
medlemmer, som kan bestemme hvem der skal opholde sig i hytterne.
Derfor vil vi gerne mane til besindighed og henstille til, at der ikke føres skarpe debatter på sociale medier
om dette emne.
NL1917 er vores alle sammens forening, og vi skal opføre os med respekt for hinanden. Sådan som vi gør i
99,9 % af tiden. Hvis disse diskussioner udarter sig yderligere vil vi blive nødsaget til at behandle emnet på
vores bestyrelsesmøde. Det kan medføre forslag til eksklusion af foreningen.

 

Vh
En samlet bestyrelse