Lodsejersammenkomst

Lodsejersammenkomst

22 maj havde vore forening fornøjelsen af at kunne invitere vore lodsejere til sammenkomst på Sejlflod Hotel. Efter en kort velkomsttale blev der serveret smørrebrød med øl og vand.

Samtalen gik lystigt ved bordene og stemningen steg yderligere, da der blev tid til det traditionelle bankospil. Der var mange glade vindere, der gik hjem med fine præmier: snaps, sild, vin og chokolade.

Dejligt at vores forening har mulighed for at afholde sådant et arrangement i de ”gode år” altså de år hvor vores økonomi tillader det. Det er absolut med til at styrke vores forhold til lodsejerne.