Nyt fiskevand

Nyt fiskevand i Lillevorde kær og i Voldsted

Volsted:

Nyt fiskevand!  Det er lykkedes os at få en aftale i hus på Volsted, der nu betyder at vores vand hænger sammen på nordsiden. Helt konkret er det jorden ved Stubbens, som der nu er lavet kontrakt på. Aftalen medfører, at den eksisterende parkering på stedet ikke længere må anvendes, så der skal derfor parkeres på de øvrige anviste steder (se venligst kort)Til gengæld kan man nu fiske nedover hele strækningen, og de der kan huske tilbage i tiden vil vide, at lige netop dette stræk altid holdt massevis af fisk, dengang vi el-fiskede.  Da det er en del af aftalen, at den gamle parkering ikke benyttes, så spred venligst budskabet blandt jer, der er vante til at færdes deroppe.  Der er god adgang til stykket, hvis man parkerer på sydsiden og går nedover engen og bruger Ole Menne’s bro til at komme over på nordsiden. Der må fiskes på stykket fra dags dato. Knæk & bræk Bestyrelsen.

 

Lillevorde kær:

NYT fiskevand!!! Det er lykkedes os at erhverve et stykke vand, som vi mistede for år tilbage. Der er nu skrevet en kontrakt på stykket, så vi igen kan fiske på strækningen. Det drejer sig om stykket på vestsiden nedstrøms Lillevorde kær fra broen og ca 170m nedstrøms. Vær opmærksom på, at der IKKE må fiskes det sidste stykke ud for indhegningen før gården midt på stykket. Der er i dag blevet opsat skilte på strækningen, så det burde være tydeligt, hvor der nu kan fiskes. Strækningen er sandsynligvis ikke super let tilgængelig, men det bliver der kigget på ved lejlighed. Knæk & Bræk