Referat frageneralforsamling

Referat fra årets generalforsmling

Referat af ordinær generalforsamling 10. januar 2019

Ad 1 : Tage Kragbak blev valgt til dirigent

Ad 2: Forretningsorden og valg af stemmetællere blev godkendt

Ad 3: Beretningen blev godkendt

Ad 4: Regnskabet blev godkendt

Ad 5: Der var ingen indkomne forslag

Ad 6: Budgettet blev vedtaget

Ad 7: Kasserer Torben Valsted Petersen blev genvalgt

Ad 8: Thomas Østergaard, Jan Nielsen og Lars Bølling blev genvalgt til betyrelsen

Ad 9: Jørgen Brandt og Søren Østergaard blev valgt til suppleanter

Ad 10: Ole Bille og Jan Vinther Sørensen blev genvalgt

På bestyrelsens vegne
Torben Burchardt