Indberetning af sæler

Vigtigt at Indberette sæler

Som de fleste har bidt mærke i, fisker sælen igen i vores å. Derfor opfordrer vi til at I indberetter når I ser den i åen. Det vil være med til at understøtte vores ansøgning om at få lov til regulere den i åen.

Indberet her : https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

Torben Burchardt