Bliv hovedsponsor Bliv hovedsponsor

Gæstekort

Retningslinjer for udstedelse af gæstekort

Alle medlemmer af NL kan købe gæstekort, så de kan tage en gæst med til fiskeri på foreningens fiskevand.

Juniormedlemmer kan tage en gæst med på særlige vilkår, de kan findes her.

Regler for brug:​

 • Et medlem kan have en eller flere gæster med samtidig, hvis der er købet gæstekort til dem.
 • Medlemmet skal være til stede under hele gæstens fiskeri.
 • Kortet gælder for 24 timer fra det påførte tidspunkt for fiskeriets start.
 • Kortet skal af gæsten medbringes under fiskeriet.
 • Træffes et medlem under fiskeri med en gæst, der ikke har gyldigt gæstekort eller statstegn, kan dette medfører eksklusion af foreningen.
 • Dette gælder ligeledes ved ufuldstændig udfyldt gæstekort.
 • Medlemmet skal sikre at gæsten overholder foreningens særbestemmelser.
 • Der er ingen medlemmer eller situationer, der er undtaget fra disse bestemmelser.

Gæstekortet koster kr. 100,00

Køb Gæstekort via bankoverførsel

Der er nu åbnet mulighed for køb og samtidig betaling af gæstekort efter følgende retningslinjer.

Køber foretager betaling via bank, lydende på det beløb som gæstekortet koster pt. 100,- kr.

Betalingen sker ved overførsel til vor konto reg.nr. 9128 konto.nr. 45823​98718

Køber påfører betalingsoverførslen oplysninger der svarer til de oplysninger der skal påføres gæstekortet inden fiskeriets start. Meddelelse til modtager:

 • Gæstekort til straksbrug
 • Navn på gæst
 • Start på fiskeriet både dato og klokkeslæt
 • Indbetalers medlemsnummer "15XXXXX" eks. "1589102"
 • Husk også at udfylde navne og adresse oplysningerne.

Medlemmet foretager et udskrift af den foretagne betalingsoverførsel. Udskriften medbringes under fiskeriet i henhold til de gældende regler.
Ved køb af gæstekort via bank skal "kortet" anvendes inden for 1 måned.

Gæstekort direkte fra foreningen

Det er ikke længere muligt at få tilsendt kort med posten da foreningen foretrækker online køb af gæstekort

Der vil dog blive solgt gæstekort ved NL’s arrangementer, og alle bestyrelsesmedlemmer medbringer som oftest et begrænset antal gæstekort, når de fisker ved åen. Alternativt kan du henvende dig hos ​Jægeren og Lystfiskeren i butikken.