Lindenborg Å sammenslutningen

Kære Lindenborg Å Sammenslutning og medlemmer af foreningerne,

 

 

2021 blev året hvor vi i Sammenslutningen fik mulighed for endelig at genoptage vores arbejde for Lindenborg Å-systemet. Vi fik efter Hilmar Jensens alt for tidlige bortgang, efter et par møder, gen-konstitueret os på et efterårsmøde i 2019 i NLs lokaler i Storvorde. 2020 blevet så det første år med denne konstituering, men dog helt uden aktivitet pga. af corona-situtationen. I 2021 kom vi så endelig i gang og det første møde blev afholdt d. 29/6 på Skillingbro Naturskole, hvor vi vedtog at arbejde for et nyt gydegrusprojekt samt en ny hjemmeside. Gydegrusprojektet ved cykelbroen bliver efter al sandsynlighed gennemført primo 2022. Der ligger en ansøgning hos vandløbsmyndigheden, som afventer godkendelse. Men et flot stykke arbejde er allerede udført af Åplejeudvalget her i planlægningsfasen, så tak for det!

 

Jeg har indtegnet projektmarkeringen på Krak som kan ses på dette link: https://map.krak.dk/m/8fpa2

 

  1. 2/12 afholdte vi efterårsmødet også på Skillingbro Naturskole og på trods af den lidt besværlige situation efter snevejret d. 1/12, var der et flot fremmøde. Vi satte bilerne oppe ved grusvejen og gik de ca. 250 m. med varmt mad og kasse øl ned til Naturskolen, hvor vi fik afholdt møde nr. 2 i denne omgang. 

 

I 2021 har vi fået fremstillet en ny hjemmeside og jeg har derfor fornøjelsen af at fremsende link til Lindenborg å Sammenslutningens nye hjemmeside. Den er fremstillet af firmaet Footprint v/Zacharias Westerby, som med stor entusiasme har lavet en hjemmeside med baggrund i den gamle, men med et nyt design og tema.

 

Se hjemmesiden her: www.lindenborgå.dk

 

Når I begynder at bruge hjemmesiden vil jeg gerne modtage jeres feed-back. Det kan sendes til jhylling@gmail.com. Feed-back kan bestå af alt fra fejl i opdager på siden til nye ideer til indhold. Hvis I har lystfisker-historier, fotos, oplevelser fra åen, fotos fra restaureringsprojekter eller andet, modtager jeg det gerne. Især er jeg interesseret i dokumentation for åpleje-udvalgets indsats gennem årene, da det er vigtigt at få formidlet LS frivillige, men omfattende indsats og resultaterne heraf.

 

Venlig hilsen 

 

Jens Hylling