Reguleringstilladelse til sæler er fornyet

 

Vi har igen erhvervet reguleringstilladelse til sæl. Vis derfor hensyn hvis I møder jægere ved åen. Ser man en sæl i åen, så kontakt straks:
Morten Ransborg på tlf. 2018 9591 og gerne også til
Per Bruun           på tlf. 4042 4367.

Send gerne Sms til Morten og Per døgnet rundt. Og I kan også ringe mellem kl 7:00-22:00. Kan man vurdere om sælen er på vej op ad åen eller på vej ud mod fjorden, så giv gerne den info videre, da det er afgørende for, hvor jægerne placerer sig.