Sæsonens første fisk er fanget og der er stadig plads til nye medlemmer. Meld dig derfor ind, hvis du vil tage del i sæsonen 2024. Knæk & Bræk

Generalforsamling i Vejgaard hallen, 12. Januar 2023 kl. 18

Generalforsamling i Vejgaard hallen, Torsdag d. 12. Januar kl. 18:00

Hej Alle
NL indkalder hermed til foreningens generalforsamling. Det er som vanligt i Vejgaard Hallen torsdag d. 12 januar 2023 kl 18.

Beretning og dagsorden finder du herunder.

Bemærk forslag fra bestyrelsen om forlængelse af  mede forbuddet fra 1/3 til og med 30 april.

Skriftlig beretning for sæsonen 2022

Vores sæson startede op længe før den officielle start 1. marts. Ikke med fiskeri selvfølgelig, men med hårdt nødvendigt arbejde med at redde Ole Mennes Bro. Medlemmer savnede sikkert en tur til åen, for hele 17 friske medlemmer var mødt op for at slæbe sten. En lodsejer havde været så venlig at læsse en ret stor bunke marksten af tæt ved broen. De skulle så lægges som forstærkning rundt om broens piller. Det viste sig at den første bunke sten ikke var nok og den flinke lodsejer måtte igen lave en stor bunke sten til os. Igen var der 15 mand stærk mødt op til denne opgave.

Broen er nu sikret et stykke ind i fremtiden til glæde for NL’s medlemmer. En lille håndfuld medlemmer tog også en formiddag ud af kalenderen i foråret, for at få samlet en stak spange, hvoraf de fleste efterfølgende nu ligger langs åen til gavn for os alle.

Ovenstående er skoleeksempler på hvad en forening er: her laver man opgaverne i fællesskab, hvert eneste medlem har pligt til at byde ind på nogle af de mange opgaver der findes i NL. Det er en glæde for alle medlemmer, når vores forhold til at færdes langs åen bliver forbedret. Så den årlige opfordring skal lyde igen: Meld jer når der blive indkaldt til arbejdsdage langs åen. I må også gerne uden for de officielle klippe-og arbejdsdage f.eks selv klippe fiskestier langs åen, eller reparere en spang der trænger. I skal bare rette henvendelse til bestyrelsen inden I starter, så vi ved besked om hvad der laves hvor og af hvem. Både så vi kan afkrydse udførte opgaver fra listen, men også så vi kan sørge for, at I får noget grej samt materialer at arbejde med, hvis det er nødvendigt.   

Som I sikkert også har bemærket er de fleste af vore skilte langs åen enten skiftet helt eller delvist. Alle med tekst på flere sprog.

Som lovet genoptog vi vores årlige grejauktion. Vi havde denne gang ekstra fine forhold, da vi havde lejet et lokale på Sejlflod Hotel. Auktionen havde deltagelse af de ca 35 medlemmer, et tal der ligger ret stabilt til disse arrangementer. Jo flere år der går jo mere grej har medlemmerne liggende. I år ikke mindre end 115 lots under hammeren. Det var dejligt igen at kunne samles til denne traditionsrige NL aktivitet.

Vi fik også afviklet vores lodsejerfest i 2022. Dejligt igen at kunne sætte ansigter på nogle af de lodsejere, som velvilligt lader NL medlemmer fiske på deres jorde langs åen. Vi synes det er supervigtigt at opretholde et næsten venskabeligt forhold til lodsejerne, for uden deres accepter havde vi intet fiskevand i Lindenborg Å. Vi skal, som vi også hele tiden minder hinanden om, opføre os ordentligt langs åen. Ikke efterlade affald, ikke tænde bål – i det hele taget skal alt se ud som før vi startede fiskeriet. Måske med undtagelse af der mangler en fisk eller 2 i åen når vi tager hjem.

Vi skulle lidt senere på foråret blive ramt af et omfattende indbrud i Lindbo. Omfattende på den måde at alt vores nyindkøbte klippegrej plus alt det gamle blev stjålet. Heldigvis havde vi denne gang en forsikring som dækkede os ind. Politiet har i skrivende stund fundet frem til et par gerningsmænd der skulle for retten i oktober måned. Vi i bestyrelsens fik efterfølgende travlt med at skaffe klippegrej til sommerens opgaver. Vi er nu i mål med den opgave og er således fuldt opdateret på maskinkraft til næste sæson. Opbevaring af grejet er her uden for klippesæsonen henlagt til et sikkert sted med koder og alarmer.

Vi havde endnu en stor foreningsopgave på tapetet i juni måned. Her skulle vort nyindkøbte grej stå sin prøve. Der skulle klippes fiskestier på de mest benyttede stræk af åen. Igen var en pæn flok af medlemmerne mødt frem. Der blev klippet fine stier til glæde for medlemmerne. Desværre blev der også senere, udenfor klippedagene , klippet lidt for hårdt nogle steder, hvorefter vi i bestyrelsen blev enige om grundigt at beskrive hvorledes disse stier skal klippes. Dette klippe regelsæt er siden offentliggjort på Facebook. Reglerne er ganske simple: man klipper en sti indenfor åens kantbevoksning. Selve kantbevoksningen ud mod åen må maximalt klippes ned til en voksen mands hoftehøjde. Det burde være en rettesnor, der er til at huske.

Medlemmer skal også tage hensyn til bevoksningen på modsatte side af åen. Er der langt flest medlemmer, der fisker den ene side – som feks på Louisendal, ja så lad være at klippe ned på modsat side hvor næsten ingen fisker. Det giver klart bedre skjul for vores havørreder. Husk på de kan lide tag over hovedet og skygge.

Vores sommersæson blev for alvor skudt i gang med NL’s Sommerkonkurrence. Her skulle det vise sig om der var fisk i åen. Og minsandten om ikke vi havde ramt en fornuftig periode med opgang af blanke fisk. Hele 10 fisk fandt vej til de 2 indvejninger ved Lindbo. Vinderen var et medlem, som havde meldt sig ind på dagen og var gået stort set direkte op til Pumpen og kroget en flot 3 kilos fisk på fluen. Men også medlemmer som har været hos os i årevis, viste flotte fangster frem.

Vi havde en fin opbakning på præmiesiden og kunne således uddele fede præmier fra Jægeren og Lystfiskeren, Almas og Minflue.dk.

Til vores anden traditionelle konkurrence Efterårstræffet var der i år lidt færre deltagere. Vi synes dog stadig at den dag, trods sin placering i starten af oktober, lidt markerer afslutningen på sæsonen i åen og derfor har sin fulde berettigelse. Håbet er at der næste år kommer lidt flere medlemmer og markerer dagen.

Effekten af vores nye lov, om at alle fangster skal indberettes på hjemmeside eller i postkassen i Lindbo, synes jeg begynder at vise sig. I år kunne jeg tælle ca 275 fangstindrapporteringer mod ca 100 hele sidste år  Det gør det jo langt mere interessant at besøge vores hjemmeside, når der stort set hele tiden er nye fisk at kigge på. Vi har dog haft nogle rimelig underlige indrapporteringer om græskarper og pighvar. Det synes jeg er at ødelægge end ellers troværdig fangststatistik. Der var var også hentydninger, der havde til hensigt at genere det arbejde der bliver lavet i foreningen. Jeg håber virkelig ikke det gentager sig. Så slipper lysten til det frivillige arbejde hurtigt op.

En anden ærgerlig ting om fangsterne er, at der ligger rapporter om virkelig store ørreder, uden billeder og indberettet anonymt. Man kan jo vedhæfte billede og stadig være anonym. Vi er mange der gerne ville have set de flotte fisk. Jeg minder om, at skal fangsterne deltage i vores pokalkonkurrence, ja så skal et billede være vedhæftet rapporten.

Vi har stort set hele året talt om ny hjemmeside og har også gjort noget ved det. Således vil den nye side være aktiv når I læser denne beretning. Vi håber den vil være til glæde og gavn for NL i mange år fremover. Vi besluttede at købe den nye hjemmeside ude i byen i erkendelse af at vi ikke kunne få især fangsterne til at fremstå overskuelige.

Vi havde ej heller – trods mange forsøg herpå – nogen mulighed for selv at opdatere den gamle side. I erkendelse heraf har vi i bestyrelsen også besluttet at opdatering og vedligehold af den ny side kommer til at lægge hos den udbyder vi købte hjemmesiden af. Det er en udgift ja, men vi har vurderet at hjemmesiden er en helt central del af foreningens liv og derfor skal være up to date på alle tider.

Vores medlemstal er for nedad gående og havnede i sæsonen på ca 350. Det er ønskeligt at I medlemmer forsætter jeres bestræbelser på at få venner og bekendte med til åen og derigennem måske øge medlemstallet. Jeres fangster lagt op hjemmesiden med billede er også en måde, hvorpå fiskeriet i åen gøres interessant for nye potentielle medlemmer. Vi håber igen at kunne mønstre op imod 400 medlemmer til næste sæson, det kræver bare en indsats fra alle.

Vores forhandlinger med lodsejerne er så småt gået i gang og vi håber at kunne fastholde vores fiskevand til en fornuftig pris. Dog kan vi være bekymret for om den stigende inflation kommer til at spille en rolle i forhandlingerne. Vi er dog positive i forventningen om at fiskevandet er intakt igen til næste år.

 

Det lykkedes vores dygtige forhandlere at få generhvervet et stykke vand vi ikke har haft siden 2008. Det har betydet at NL råder over 1,6 kilometer nyt fiskevand nedstrøms Volsted.

Vores å bliver brugt som spisekammer for både odder, skarv og sæl. De 2 sidst nævnte søger vi til stadighed reguleringstilladelser til. Sælerne er svære at få ram på, ser du sæl eller skarv i åen så tøv ikke med at kontakte bestyrelsens jæger nummer 1 Morten Ransborg. Han sørger for den videre kommunikation til bl.a. Storvorde Jagtforening, som hjælper med reguleringen. Der skal lyde en stor tak for jægernes hjælp til dette vigtige arbejde. Og til de af vores egne medlemmer som også giver et nap med til reguleringerne.

Til slut skal lyde en tak til alle medlemmer som i sæsonens løb har medvirket til, at NL fremstår som en forening, hvor man føler sig velkommen i og hvor alle efter bedste evne giver sit bidrag til foreningen.

 

Glædelig Jul og Godt Nytår
Torben Burchardt

Forslag fra bestyrelsen:

Vi foreslår at det gældende medeforbud udvides til at gælde fra sæsonstart 1. marts og indtil 1. maj.

Begrundelse:

Det nuværende medeforbud gælder fra 15. marts til 1 maj. Sæsonstarten er jo 1. marts og derfor giver det i vores øjne ingen mening at have tilladt medefiskeri i 14 dage, for derefter at forbyde det de efterfølgende ca 6 uger. Det er nemmere at forholde sig til at medefiskeriet først starter 1. maj og ikke mindst er det lettere at kontrollere at medeforbuddet overholdes, når der kun er en dato at forholde sig til.

Bestyrelsens anbefaler derfor, at I stemmer for forslaget.

Bestyrelsen

Herunder øvrige indkomne forslag

Indkomne forslag