MÅLING AF ILTINDHOLD, TEMPERATUR OG VANDSTAND

Nedenfor kan du se live-målingen af vandstanden ved Lindenborg Bro. 

Husk at opdatere datoen for den vandmåling du ønsker at se.

​Du kan også følge med i vandstanden i Lindenborg å på http://aalborg.web4you.dk/. Vandstandsmåleren findes ved sammenløbet mellem Lindenborg Å og Skibsted Å.

Vandstand v. Lindenborg Bro

​ILT- OG TEMPERATURMÅLINGER I LINDENBORG Å

Som følge af iltsvind og efterfølgende fiskedød i Lindenborg Å i august 2002 besluttede NL’s bestyrelse, at foreningen fremover løbende selv foretager målinger af ilt og temperatur (7 destinationer) samt vandstand (2 destinationer) i åen.

​Målingerne foretages med professionelt udstyr til dette formål:

OxyGuard Handy Mk III, OxyGuard Handy er en bærbar oxygenmåler. Den måler oxygen (ilt) – både mætning og mg/l – samt temperatur.

Der har ikke været behov for systematiske iltmålinger i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 eller 2015, da foretagne stikprøver ikke har udviste forhold der gjorde systematiske målinger nødvendig. En væsentlig årsag hertil, tror vi kan tilskrives den nye grødeskæring der giver hurtigere strømmende vand og dermed bedre iltning.