FISKEN & VANDET

Her har vi har samlet lidt information om håndtering og genudsætning af fis, sejlads på åen, gydegrusprojekter samt info om ilt temperatur og vandstand i åen.

FISKEVAND
Kort over strækninger hvor det er tilladt at fiske

VANDSTAND, mm.

Se de seneste målinger for vandstand i åen, tidevand, mm.

Vigtige informationer

Vi lægger stor vægt på at miljøet i og omkring Lindenborg Å håndteres korrekt for at skåne både fiskene og vandet. 

UNDGÅ AT BESKADIGE FISK DU VIL GENUDSÆTTE

Fugt dine hænder, inden du rører ved fisken. Når du genudsætter en fisk, så gør det så blidt som muligt. Brug ikke så lette eller dårlige grejer, at du ikke kan lande fisken ordentligt, eller udtrætter den i unødig grad.

FISK MED STOR KROG

Fisk gerne med en stor krog, så du undgår at fange og skade små fisk. Fisk ikke hvor der er stimer af små fisk. Ofte er der tale om smolt. Gå videre til et andet sted. Det er ordene i vore etiske retningslinjer, når det gælder håndteringen og genudsætning af den fisk du fanger. Indlysende, og dog.

PAS PÅ NEDGÆNGERE, UNDERMÅLERE M.M.

Fisk er levende væsner og skal behandles så skånsomt som muligt. Det drejer sig f.eks. om nedgængere, undermålere, farvede fisk eller andre fangster og fredede fisk, man af den ene eller anden grund ikke skal have med hjem. Mindstemål og fredninger betyder, at alle kommer ud for at skulle genudsætte fisk.

Det er naturligvis vigtigt, at de fisk som genudsættes overlever, og i fremtiden kan forøge bestanden ved efterfølgende gydninger. Døde fisk bidrager ikke mere til bestanden. Derfor har vi som lystfiskere et ansvar. Nænsom håndtering og genudsætning er vigtig, for at fisken kan overleve.

Enhver fangst og håndtering af fisk betyder en risiko for fisken. Men vi kan gøre meget, for at minimere risikoen for at fisken dør. Det er vigtigt, at vi har viden om, hvad vi kan gøre, for at sikre overlevelsen bedst muligt.

Når fisken fightes, forsøger den af naturlige årsager at kæmpe mod det der sker. Det betyder at der ophobes mælkesyre i musklerne, nøjagtig som når du selv udfører hårdt fysisk arbejde, selve landingen og håndteringen af fisken er yderligere stressende og unormalt for den. Når fisken er genudsat, kan der gå op til et døgn, før den igen har alle funktioner restituerede, og i hele den periode er der mulighed for at fisken dør.

Sørg for, at hænderne er våde eller benyt våde bomuldshandsker, når fisken håndteres.

KROGNING ER EN VÆSENTLIG FAKTOR

Selve krogningen af fisken er en væsentlig faktor i fiskens mulighed for at overleve. Der er undersøgelser som viser, at det ikke er uden betydning, hvor fisken er kroget. Jo mere yderligt fisken er kroget, jo bedre er dens chancer for at overleve. Samtidig viser de også, at fisk der bløder, har dårlige chancer for overlevelse.

En tang eller anden krogløser er med til forbedre overlevelsesmuligheden ved genudsætning, idet krogen lettere kan fjernes, helst uden at løfte fisken op over vandet. En god grund til at bruge modhageløse kroge.

Er fisken dybt kroget, har det været god latin at klippe linen så tæt på krogen som muligt, frem for at forsøge at fjerne den. Det viser sig imidlertid at ørreder som svømmer rundt med en krog i halsen, næsten alle er døde indenfor 4 uger. Er fisken kroget i svælget eller gællerne, og bløder den kraftigt fra krogsåret, bør den aflives, da chancen for, at den kan overleve genudsætning er mikroskopisk.

Undermålsfisk skal under alle omstændigheder genudsættes.

LØFT ALDRIG FISKEN OP AF VANDET I FROSTVEJR

Til disse konkrete påvirkninger, er der yderligere et område der har betydning for fiskens mulighed for at overleve mødet med lystfiskeren. I frostvejr bør man være specielt påpasselig med, at fisken ikke løftes ud af vandet, da den kan få skader på øjnene. Tag derfor aldrig en fisk, som skal genudsættes, ud af vandet, når det er frostvejr.

Vandtemperaturen er af stor vigtighed. Hvis fisken er hensigtsmæssigt kroget og hurtigt landet, vil overlevelsen være næsten total, forudsat at temperaturen er under 16° C. Havørred bør ikke genudsættes, hvis vandtemperaturen er over 18° C. Der er nemlig en meget lille sandsynlighed for, at de kan overleve.​

Det har stor betydning at fisken landes med et fangstnet. En stor del af fiskene dør som følge af skader fra nettet, dvs. skader på slimlag, finner osv. Anvend et stort knudefrit net, så falder dødeligheden.

Fangstkroge er ikke det rigtige udstyr til landing af fisk der skal genudsættes. Selv ”et prik i underkæben” er skadeligt. Tailers bør heller ikke anvendes til fisk der skal genudsættes. Man lander ikke fisken ved at slæbe den på land, så fiskens beskyttende slimlag lider overlast, når den vælter rundt på jorden eller i græsset, for så efterfølgende at genudsætte den.

Små fisk og fisk som er yderligt kroget afkroges i vandet, med rigeligt vand under bugen. Undgå at presse på fiskens bug, da det kan skade dens indre organer.

Løft ikke fisken ud af vandet. Et billede af fisken kan sagtens tages, mens fisken er helt i overfladen, eller den kan løftes op et kort øjeblik, mens billedet tages. Løft den ikke op i halen. Fisk er temmelig skrøbelige udenfor deres rette element, og er for eksempel ikke skabt til at bære deres egen vægt over vandet. Derfor kan ryghvirvlerne let skades ved håndtering.

AFKROG OG FOTOGRAFER HURTIGST MULIGT

Fisk der skal fotograferes og genudsættes, afkroges og fotograferes hurtigst muligt. Under fotografering støttes fisken jævnt. Man holder ikke fisken i gællelågene eller i halen.

Skal fisken vejes bør man benytte en fugtig vejesæk eller en plastpose/sæk. Der skal ikke bruges læbevægte eller endnu værre, at veje fiskene i gællerne.

Fisken genudsættes, ved forsigtigt at løfte den tilbage til sit rette element, og give “kunstigt åndedræt” ved at føre fisken frem i vandet, så der passerer vand forbi gællerne. Større fisk kræver større omhu under hele behandlingen af fisken. Før ikke fisken frem og tilbage, da fisken derved ikke får ilt til gællerne.

Følger du fremgangsmåderne herover, giver du fisken betydeligt større chance for at overleve, og dermed mulighed for genfangst. Der er mange eksempler på kritisabel håndtering af fisk – især fisk, som holdes oppe vand i meget lang tid. Husk på det føles for fisken at være over vand, som for dig at havde hovedet under vand!

Sammenfattende kunne indledningen i denne artikel udvides med følgende gode råd omkring fisk der skal håndteres og genudsættes:

Mindsk stressen, afslut fighten så hurtigt som muligt.

Håndter kun fisk med våde hænder eller benyt våde bomuldshandsker.

Hvis det er absolut nødvendigt at lande fisken, brug så kun knudeløst fangstnet.

Brug en krogløser, og helst uden at løfte fisken op over vandet.

Brug kroge uden modhager.

Brug ikke rustfrie kroge, fisken kan ikke afstøde dem.

Bløder fisken kraftigt fra krogsåret, bør den aflives, chancen for overlevelse er mikroskopisk.

Undgå at presse/trykke på fiskens bug, det kan skade dens indre organer.

Et billede af fisken kan sagtens tages mens fisken er helt i overfladen, eller den kan løftes op et kort øjeblik.

Løft ikke fisken i halen, munddele eller gællerne.

Løft ikke fisken ud af vandet i frostvejr, da den kan få skader på øjnene.

Havørreder bør ikke genudsættes ved høje vandtemperaturer.

Fisk der ikke skal genudsættes aflives hurtigt.

Interessen for sejlads på de danske vandløb med kano og kajak er stigende, derfor har Lindenborg Å Sammenslutningen LS fundet anledning til, at beskrive hvordan sejladsen på bedste vis kan foregå på Lindenborg Å, til mindst gene for andre brugere. Beskrivelsen finder du her.

I forbindelse med Sammenslutningens initiativer for at få lavet et egentligt regulativ for sejlads på Lindenborg Å er der brug for en tilbagemelding fra jer om hvilke observationer i gør jer. For nuværende modtager vi forskellige former for tilbagemeldinger, for at få en ensartethed i disse meldinger er der lavet nedenstående som bedes anvendt. Under bemærkninger til sejladsen ønsker vi oplyst om f.eks. adfærden om den var rolig, konkurrencepræget eller støjende, har der været landgang, hvor kommer kanoerne fra, var det lodsejer, skole, familie osv.. Hvis du eventuelt har taget et billede af situationen bedes du sende det med. ​ Det vigtigt at du selv udviser en venlig og rolig adfærd.​

Du kan indberette sejlads ved hjælp af formularen på kontaktsiden.

Har du lyst til at blive kontaktet når der skal laves gydegrusprojekter eller anden vandløbsrestaurering, kan du tilmelde dig ved hjælp af formularen på kontaktsiden.

FLUEMØNSTRE

Vi har samlet alle fluemønstre på en og samme side. Du kan filtrere og kun få vist Michelsens fluer eller andre diverse fluer. Du har også mulighed for at søge blandt fluerne.