Sæsonens første fisk er fanget og der er stadig plads til nye medlemmer. Meld dig derfor ind, hvis du vil tage del i sæsonen 2024. Knæk & Bræk

Ulovligt Garnfiskeri ved Udmundingen af Lindenborg Å

Kære medlemmer af NL samt Lindenborg Å sammenslutningen og lokale fiskere.

Vi er desværre blevet opmærksomme på, at der er forekommet ulovligt garnfiskeri ved udmundingen af Lindenborg Å. Der er blevet placeret garn tværs over åen, hvilket ikke blot er i strid med lovgivningen, men også skadeligt for vores økosystem og fiskebestanden.

Dette er en alvorlig overtrædelse af fiskerilovgivningen og kan have store konsekvenser for fiskeriet i området. Vi har taget affære og har anmeldt situationen til fiskerikontrollen, så de kan tage de nødvendige skridt for at håndtere dette.

Vi har brug for jeres hjælp!

For at beskytte vores naturskønne område og fiskebestand opfordrer vi alle til at være ekstra opmærksomme på mistænkelig aktivitet og rapportere eventuel ulovlig fiskeri til de relevante myndigheder. Sammen kan vi sikre, at Lindenborg Å forbliver et bæredygtigt og trivselsrigt levested for vores fiskebestand.

Vi overvejer også ydeligere garnkontrol, der regelmæssigt tjekker åudløbet for at forhindre lignende ulovlig aktivitet i fremtiden. Dette vil kræve frivillige medlemmer og ressourcer, men det kan være afgørende for at opretholde vores arbejde med at forbedre forholdene for harørredbestanden

Vi vil gerne takke jer alle for jeres engagement og støtte til vores bestræbelser på at bevare og styrke Lindenborg Ås unikke økosystem. Lad os arbejde sammen for at beskytte vores naturområder og sikre bæredygtigt fiskeri til glæde for alle.