Sæsonens første fisk er fanget og der er stadig plads til nye medlemmer. Meld dig derfor ind, hvis du vil tage del i sæsonen 2024. Knæk & Bræk

Nyhedsbrev nr. 2

Hej Alle NL’ere
Foråret er over os og her har du de sidste nyheder fra din lystfiskerforening.
Vores grejauktion er veloverstået med ca 40 deltagende medlemmer. Der var
til gengæld usædvanlig lidt grej til salg. Kun 30 lots kunne der bydes på og
omsætningen blev så lav som 2310 kroner. De mange deltagere kunne også
benytte lejligheden til at se foreningens nye klublokale som har til huse i
samme bygning – Asylgården – hvor auktionen blev afholdt. Lokalet
indeholder en masse effekter fra foreningens historie og fungerer også som
mødelokale.
Dagen efter grejauktionen blev der afholdt et ordinært bestyrelsesmøde. Her
blev der blandt mange ting diskuteret fælles aktiviteter for foreningens
medlemmer. Det kunne være en fælles kysttur til Mariager Fjord, en tur til
Gudenåen efter laks eller lignende. Så har du forslag til en aktivitet så er vi
behjælpelig med at få det arrangeret.

Det store sommerarrangement som har til formål at øge interessen for vores
forening er i god gænge. Et udvalg bestående af flere medlemmer og et
enkelt bestyrelsesmedlem er i fuld gang med at stykke arrangementet
sammen. Om alt går vel løber det af stablen i august. Der kommer selvfølgelig
opdatering på indholdet så snart det er muligt, men sæt allerede nu lørdag d.
17 august af til denne konkurrence/lystfiskerfestival.
NL’s sædvanlige sommerkonkurrence for medlemmer den første lørdag i juli
tænkes stadig gennemført. Følg med på Facebook og hjemmesiden når tiden
nærmer sig.
Sæl og skarv situationen er et fast punkt på vores møder. Der var ingen
beretninger om sæl men skarv er der mange af ved åen. Vores
reguleringstilladelse udløber d. 1 april , men en ny tilladelse gældende for april
og maj er ansøgt pr. 20. marts og vi afventer Naturstyrelsens svar.
Sammenslutningen af foreninger langs åen har haft sit halvårlige møde. Her
deltog NL selvfølgelig. Der kunne berettes om en sæson med gennemsnitlige
fangster dog uden indslag af ret mange store fisk. Et faktum der har været
gældende for næsten alle åer med udløb i Limfjorden.
Sammenslutningen har flere projekter med at forbedre gydeforhold. Blandt
andet et projekt ved Skillingbro. Det tænkes udført i 2025 da Naturstyrelsen
har opstartet et andet projekt opstrøms Skillingbro med en del gravearbejde.
Åen skal falde til ro før Sammenslutningen opstarter deres arbejde.

Med hensyn til arbejdsdage langs åen går vi ud med et ønske om at I
medlemmer henvender jer til et bestyrelsesmedlem, hvis I observerer fejl og
mangler på spange eller andet af foreningens grej langs åen, herunder
defekte skilte, parkeringspladser etc. Brug meget gerne vores Facebook
medlemsgruppe til indrapportering. Tag gerne billeder og angiv placering af
dine observationer. Vi ved der mangler spange på noget af det øvre vand ved
Berg Bachs Bro. Men finder I andre mangler hører vi gerne herom. Vi vil
efterfølgende indkalde til arbejdsdage med konkrete opgaver. Vi tænker
allerede nu at i hvert fald lørdag d. 11 maj bliver en af dem.

Med ønske om et skønt forår

Bestyrelsen i NL