Sæsonens første fisk er fanget og der er stadig plads til nye medlemmer. Meld dig derfor ind, hvis du vil tage del i sæsonen 2024. Knæk & Bræk

Nyhedsbrev NL nr.1 2023

Nyt fra NL’ bestyrelse

På generalforsamlingen var der forslag om mere information fra bestyrelsen. Selvom det konkrete forslag faldt, vil vi forsøge at imødegå ønsket med dette nyhedsbrev.

Første bestyrelsesmøde blev afholdt 26. januar og der blev blandt andet drøftet hvilke arbejdsopgaver vi har foran os.

Der mangler skilte et par steder.

Vores P-pladser trænger nogle steder til en kærlig hånd og måske udvidelse.

Stien ved handicap broerne skal bla genoprettes. Er der et medlem, der har adgang til en minigraver hører vi meget gerne fra vedkommende.

Berg Bachs Bro er nok den største opgave vi har. Vi aftalte at mødes deroppe i marts måned med henblik på reparation af broen. Det bliver lørdag d 11 marts kl 10.30. Vi vil forsøge at danne et overblik over hvilke materialer, der skal bruges og hvilken reparation, der er hensigtsmæssig. Har du viden,  der kan være til nytte i den her opgave, må du meget gerne deltage i besigtigelsen.

Vores ansøgninger om regulering af sæl i åen skal i fremtiden gerne ledsages af billeder. Problemet er at vi ikke får reguleret nogle sæler væk og derfor vil Naturstyrelsen gerne have mere håndfaste beviser på at sælen er i åen. Det samme gælder, når vi snakker skarv, som vi pt har tilladelse til regulering af. Her ønsker vi også at have friske billeder som dokumentation, hvis der skulle blive stillet spørgsmål til, om der eksisterer et problem med disse i åen. Derfor vær parat til at tage billeder, når du færdes langs åen. Billeder kan sendes til Lars Bølling, som står for ansøgningerne.

Vores medlemsantal har bedret sig efter vi har rykket de medlemmer, som ikke nåede eller havde glemt indbetaling af kontingent. Den øvelse har givet en del flere medlemmer, så vi nu er på 292. Vi satser på endnu flere melder sig, når sæsonen starter igen.

Der blev spurgt til, om vi genoptager arrangementet med gule ærter til sæsonstarten. Vi har på Facebook opfordret til at 1 eller 2 medlemmer melder sig til opgaven. Vi vil selvfølgelig være behjælpelig med hvor meget, der skal indkøbes. Nærmere info om dette kommer op til sæsonstart, såfremt nogen melder sig til opgaven.

Vi har sat dato på vores grejauktion – det bliver d. 28 marts – mere info følger så hold øje med hjemmeside og Facebook.

Vores sommerkonkurrence bliver afholdt den første weekend i juli måned – i år 1. og 2. juli. Der følger mere info med tidspunkter og præmier senere på året.

Også efterårstræffet bliver afholdt. Det foregår søndag d. 1. oktober- mere om dette arrangement senere på året.

Vi ser ind i en sæson med meget arbejde langs åen. Vi satser på stor opbakning til de arbejdsdage der kommer.

Fortsat god vinter

Bestyrelsen

.